“Sztuka Włączania - na równi w kulturze” to projekt, który stawia sobie za cel wspieranie artystów będących osobami z niepełnosprawnościami, zbudowany przez twórczynię Be Together - Paulinę Galanciak-Ilczyszyn.

Z jednej strony Sztuka Włączania prezentuje sylwetki artystów z niepełnosprawnościami i przybliża twórczość, a z drugiej - dzieli się wywiadami z nimi, pracując nad zbliżeniem artystów do publiczności. Kolejnym aspektem tej działalności jest badanie dostępności oferty kulturalnej Wrocławia dla osób z niepełnosprawnościami i pracowanie nad coraz większym jej otwarciem dla różnych grup odbiorców. Założeniem jest zmapowanie potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami, a także możliwości i otwartości wrocławskiej kultury, żeby na nie odpowiedzieć. W 2022 r. Sztuka Włączania została rozszerzona o warsztaty tworzone przez artystów z niepełnosprawnościami przy wsparciu Pauliny.

Sam projekt stanowi efekt jej ponad 10-letniej pracy w sektorze kultury, a 6-letniej związanej bezpośrednio z działaniami artystyczno-integracyjnymi. W 2018 r. Paulina dostała pierwsze stypendium Ministra Kultury skupione na jej osobistej pracy artystycznej z osobami z niepełnosprawnościami. Z kolei “Sztuka Włączania” jest pogłębieniem dotychczasowych działań, którą umożliwia jej stypendialne wsparcie od Ministra Kultury oraz Gminy Wrocław.

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wrocław.

wro_miasto_spotkan

Galeria

Skip to content