“Sztuka Włączania - na równi w kulturze” to projekt, który stawia sobie za cel wspieranie artystów będących osobami z niepełnosprawnościami, zbudowany przez twórczynię Be Together - Paulinę Annę Galanciak.

Z jednej strony Sztuka Włączania prezentuje ich sylwetki, przybliżając twórczość, którą się zajmują, z drugiej - dzieli się wywiadami z nimi, pracując nad zbliżeniem artystów do publiczności. Kolejnym aspektem tej działalności jest badanie dostępności oferty kulturalnej Wrocławia dla osób z niepełnosprawnościami i pracowanie nad coraz większym jej otwarciem dla różnych grup odbiorców. Założeniem jest zmapowanie potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami, a także możliwości i otwartości wrocławskiej kultury, żeby na nie odpowiedzieć. Celem Pauliny Anny Galanciak wspólnie z obiema grupami pracować nad inkluzywnością świata sztuki. Sam projekt stanowi efekt jej ponad 8-letniej pracy w sektorze kultury, a 4-letniej związanej bezpośrednio z działaniami artystyczno-integracyjnymi. W 2018 r. Paulina dostała pierwsze stypendium Ministra Kultury skupione na jej osobistej pracy artystycznej z osobami z niepełnosprawnościami. Z kolei “Sztuka Włączania” jest pogłębieniem dotychczasowych działań, którą umożliwia jej stypendialne wsparcie od Ministra Kultury oraz Gminy Wrocław.

Ogromnie wierzy, że sztuka ma niesamowitą zdolność przełamywania barier, przybliżania ludzi i dawania im możliwości wypowiadania się za pomocą różnych języków artystycznych. W tym procesie korzystanie z dorobku kultury jest kluczowe. Chciałaby pracować nad tym, aby inkluzywność nie była tylko celem, ale powszednią codziennością. Nie chce ustawać we wspieraniu idei dostępności, zwłaszcza w świecie kultury, dla którego granice nie powinny istnieć.

Zrealizowano w ramach
programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci” oraz Gminy Wrocław.

Galeria

Skip to content