Brave Together

May 10, 2016

Brave Together to projekt stworzony we Wrocławiu w 2016 roku w Stowarzyszeniu Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła”. Powstał z potrzeby różnych grup społecznych – osób z niepełnosprawnościami, chcących żyć aktywnie i poznawać nowych ludzi i terapeutów, którym brakowało świadomego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w kulturze oraz pogłębionej integracji w społeczeństwie. Biorą w nim udział także osoby pełnosprawne otwarte na nowe wyzwania i gotowe pokonać własne obawy i przełamywać stereotypy. Od początku naszym celem było świadome otwieranie się na drugą osobę; towarzyszyła nam wiara, że każdy zasługuje na szacunek i wsparcie. Do integracji wykorzystujemy narzędzia artystyczne – co roku nieco inne, aby sprawdzać, która forma najlepiej służy burzeniu barier i budowaniu relacji międzyludzkich.

    leave a comment