Sylwetki

clone tag: 1293842342641691323

Kinga Hołda-Justycka

prowadząca warsztaty fotograficzne w Katowicach

– pochodzi z Katowic, gdzie ukończyła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych. Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Fotografii Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafiki Projektowej w Warszawie.
Pracuje w „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek” w Katowicach, jako młodszy specjalista ds. wystawienniczo-edukacyjnych, gdzie zajmuje się oprowadzaniem kuratorskim po wystawach dla osób niesłyszących oraz prowadzi warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży niesłyszącej. Zajmuje się nie tylko grafiką, ale też fotografią i filmem.

Paulina Anna Galanciak
koordynatorka projektu, prowadząca warsztaty fotograficzne
Ewa Budnik
terapeutka, asystentka koordynatora
Agata Obłąkowska
Prowadząca warsztaty teatralne
Mikołaj Woubishet
prowadzący warsztaty teatralne
Sandra Rzeszutek
prowadząca warsztaty malarskie
Agnieszka Bresler
prowadząca warsztaty teatralne
Lena Czerniawska
prowadząca warsztaty malarskie
Agata Makowska „La Rosita"
prowadząca warsztaty taneczne
Niño Soto / Borja Soto
prowadzący warsztaty rytmiczne
Maciej Bujko
prowadzący warsztaty fotograficzne
Magdalena Sawicka
koordynatorka wałbrzyskiej edycji
Beata Lech-Kubańska
prowadząca warsztaty integracyjne
Paweł Romańczuk
prowadzący warsztaty muzyczne
Jerzy Mossakowski
prowadzący warsztaty fotograficzne